Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Faaliyetleri Resmen Başladı. Geride bıraktığımız senelerde iş davalarında zorunlu olarak getirilen arabuluculuk faaliyetleri, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan davalarda da uygulanmaya başlandı.

Bu bağlamda alacak davaları ve tazminat talepli ticari davalarda da arabulucu hizmetlerine başvuruda bulunulmadan, yetkili Ticaret Mahkemeleri’nde dava açılması mümkün olmamaktadır.

Arabuluculuk hizmetlerinin, İş Hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirilmesinin ardından, bu yılın başında resmen yürürlüğe giren, 7155 sayılı “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” ile ticari davalarda da zorunlu arabuluculuk hizmetleri düzenlenmiş oldu.

Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Arabulucuya Başvurma Şartı

Yukarıda belirttiğimiz söz konusu kanun kapsamında değerlendirilmeye alınan davalar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun dördüncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan oluşmaktadır.

Bu bağlamda “konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat taleplerine ilişkin davalar” söz konusu kanun ile birlikte yürürlüğe resmen giren düzenlemede arabuluculuk faaliyetleri olmadan ticari mahkemelerde görülemeyecek olan davalardır.

Nitekim söz konusu Kanun’da bu tür davalarda, mahkemeye dava başvurusunda bulunulmadan önce “arabuluculuk” yöntemine başvurulmasının dava şartı olarak kabul edileceğine de hükmedilmiştir. Bu şart 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla ilk derece mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay’da görülecek olan ticari davalar hakkında uygulanmayacak.

Ticari Uyuşmazlıklarda ArabuluculukSüreçleri Nasıl İşleyecek?

Arabuluculuk süreçleri, arabulucu görevini ifa edecek olan uzman kişinin görevlendirildiği tarihten itibaren 6 hafta içinde sonuçlandırılacak. Öte yandan bu süre zorunluluk durumlarında en fazla 2 hafta olması kaydıyla uzatılabilecek.

Arabulucuya başvuruda bulunmak isteyen davacı veya davalılar, uyuşmazlığın konusunda yetkili mahkemenin bulunduğu yerde görev yapılan arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunabilirler. Arabuluculuk bürosu bulunmayan yerlerde ise başvurular, kurum tarafından görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılarak süreç uygulamaya konulacak.

Bu noktadan sonra sürece dahil olan arabulucu, atandığı uyuşmazlıklar ile ilgili olarak taraflara ulaşamaması veya tarafların arabuluculuk müzakerelerine katılmaması sebebiyle görüşmelerin gerçekleşmemesi halinde arabuluculuk faaliyetlerini doğrudan sona erdirecek. Arabulucunun düzenleyeceği tutanak ile söz konusu sebeplerden dolayı faaliyetlerin yarıda kaldığını arabuluculuk bürosuna tebliğ edecek.

Bu aşamada taraflardan birinin geçerli bir mazeret ortaya koymadan ilk müzakere toplantısına katılmaması nedeniyle arabuluculuk faaliyetlerinin sonlandırılması halinde, toplantıya katılmayan taraf, yine arabulucu tarafından düzenlenen tutanakta belirtilecek.

Söz konusu davada bu kişinin kısmen veya tamamen haklı çıkması halinde bile yargılama giderlerinin tamamı, arabuluculuk faaliyetlerine katılım göstermeyen tarafın ödemesine bırakılacak. Bunun yanında söz konusu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN