İşe İade Arabuluculuk

İşe İade Arabuluculuk Şartı Nedir? İş Hukuku kapsamında görülen davalardan biri olan işe iade davalarında da ilgili kanunlarda yapılan düzenlemelerin ardından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tarafların arabuluculuk yoluna gitmeleri şartı resmen yürürlüğe girmiştir.

Buna göre, işçi ile işveren arasında yaşanan hukuki uyuşmazlıklarda İş Mahkemesi’ne dava talebinde bulunmadan önce mutlaka İş Hukukunda uzman arabulucu desteğine başvurmaları gerekmektedir.

Bilindiği üzere İş Hukuku kapsamında sıklıkla gündeme gelen ücret alacağı, tazminat alacakları ve diğer alacak konularının yanında işe iade davaları da yaygın görülen hukuki uyuşmazlıklar arasında yer almaktadır.

Bu bağlamda “işe iade talebi” ile açılan davalar, iş sözleşmesinin haksız feshedilmesi iddiası ile çalışan tarafından açılmaktadır.

İşe iade davaları için İş Mahkemesi’ne dava şartı olarak getirilen işe iade davalarında arabuluculuk ile ilgili olarak detaylı bilgileri ve en çok merak edilen soruların yanıtlarını yazımızda bulabilirsiniz.

İşe İade Arabuluculuk Hizmetleri

İş akdinin, işveren tarafından herhangi bir sebep ortaya koyulmadan veya kanunlara göre geçerli bir sebep gösterilmeksizin feshedilmesi sonucunda işçi, fesih işleminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde işe iade davası açabilmektedir.

Kanunlarımıza göre bu alanda yetkili mahkeme, iş yerinin bulunduğu yerdeki İş Mahkemeleridir. Ancak, yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere İş Mahkemeleri Kanunu hükümlerinde yapılan düzenlemenin ardından söz konusu durumda olan işçilerin, dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gitmeleri şartı bulunmaktadır.

Dolayısıyla arabuluculuk yoluna gidilmeden, yani bir İş Hukuku Uzman Arabulucu hakemliğinde yaşanan uyuşmazlığa çözüm üretilmeden doğrudan İş Mahkemesi’ne yapılan başvurular mahkeme tarafından usulen reddedilmektedir.

Öte yandan arabuluculuk faaliyetleri sonunda anlaşma olasılığı bulunması kadar da anlaşamama durumu olabilmektedir. Eğer taraflar arabulucu nezdinde yaşadıkları uyuşmazlıkları müzakere ettikten sonra çözüme ulaşamadılarsa, haklarında “arabuluculuk son tutanağı” düzenlenir ve bu belgenin düzenlenme tarihinden itibaren en geç iki hafta içinde İş Mahkemesi’ne dava açılması gerekmektedir.

İşe İade Arabuluculuk Başvuru ve Süresi

Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri göz önünde bulundurulduğunda “işçinin işe iade hükümlerinden yararlanabilmesi için gerekli şartlar” başlığı altında işçinin 1 ay içinde arabulucuya başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bu noktada iş sözleşmelerinin feshedilmesinin haksız nedene dayandığını iddia eden çalışanların bu sürelere dikkat etmesi büyük önem arz etmektedir.

Arabuluculuk Anlaşma Tutanağı

İşçi ile işverenin yapılan arabuluculuk faaliyetleri sonunda anlaşma sağlaması halinde “arabuluculuk anlaşma tutanağı” düzenlenmektedir.

İşçi anlaşmanın ardından belirlenen işe başlama tarihinde işe başlatılmaz ise, işveren, söz konusu tutanakta belirlenen tazminatı işçisine ödemekle yükümlüdür.

Öte yandan tutanakta belirlenen tarihte işçinin işe kendi inisiyatifiyle başlamaması durumunda da işverenin iş akdini feshetmesi geçerli sebep olarak kabul edilmektedir.

İşe iade arabuluculuk son tutanak ve dava açma süresi

İşe iade arabuluculuk başvurusu olumsuz sonuçlanması halinde arabulucu ve taraflar arasında son tutanak tutulur tarih atılır ve imzalanır.

Arabulucu ve taraflarca tutulan son tutanakta belirtilen tarihten itibaren iki hafta içerisinde işe iade için iş mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN