İşe İade Arabulucu Avukat Ankara

İşe İade Arabulucu Avukat

İşe İade Arabulucu Avukat Ankara, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren bireysel veya toplu iş sözleşmelerine dayanan işçi ile işveren alacağı tazminatı ile işe iade davalarında arabulucuya başvurma şartı bulunmaktadır. Dava şartı olarak düzenlenen işe iade arabulucu avukat hakemliğinde tarafsız ve bağımsız bir şekilde müzakere ortamında çözüme kavuşturulmaktadır.

İş hukuku kapsamında iş mahkemelerinde görülen davalar arasında yer alan iş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları zorunlu arabuluculuk kapsamında ele alınmamaktadır. Bunun dışında işe iade davalarında arabuluculuk yoluna gidilmesi mecburidir.

İş Mahkemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerinde yer alan hükümler uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi fesih bildiriminde gösterilen nedenin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde işe iade talebiyle arabuluculuk yoluna başvurması zorunludur. Tarafların alanında uzman ve tarafsız bir arabulucu avukat aracılığıyla gerçekleştirilen müzakerelerde uzlaşmaya varmaları mümkün olmaktadır.

İşe İade Arabuluculuğa Başvuru

İşe iade talebiyle arabuluculuk faaliyetlerine başvuruda bulunmak isteyen işçiler, karşı tarafın birden yerleşim yerindeki ya da işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunarak, arabuluculuk faaliyetlerinin gerçekleşmesini talep edebilmektedir. Arabuluculuyu, arabuluculuk bürosu tarafından atanması durumunda, işçi ile işveren arasında belirli merkezde gerçekleştirilecek iki saatlik görüşme, Adalet Bakanlığı’nın kasasından karşılanmaktadır. İki saati aşan müzakere sürecindeki görüşmeler taraflar arasında eşit ya da önceden kararlaştırıldığı şekilde arabuluculuk ücreti olarak ödenmektedir.

Arabuluculuk yolu ile işe iade davasını karşılıklı müzakere ederek sonuca ulaştırmaya çalışan işçi ile işveren, isterlerse arabuluculuk görevini kimin yerine getireceği konusunda anlaşmaya varabilirler. Taraflar arabuluculuğa başvurduklarında kendi bilgilerini ve karşı tarafın kimlik ile iletişim bilgilerini büroya açık bir şekilde vermek durumundadır. Arabuluculuk bürosu, bu bilgileri uyuşmazlığın çözülmesi için atayacağı arabulucuya göndermektedir. Arabulucu, bürodan gelen bu bilgileri yeterli görmemesi halinde isterse kendisi de araştırma yapabilme yetkisine sahiptir. İlgili kurumlar arabuluculuk bürosunun talep ettiği tüm evrak ve bilgileri vermekle yükümlüdür. Bu belgeleri alan arabulucu, elindeki dökümanlar ile tarafları ilk müzakerenin gerçekleştirilmesi için toplantıya davet eder. Bilgilendirme ve davete ilişkin tüm işlemler belgeli bir şekilde dosyaya eklenmelidir.

İşe İade Arabulucu Toplantısı

Arabuluculuk bürosunun yetkisine tarafların itiraz etme hakkı bulunmaktadır. En geç ilk toplantı süresine kadar taraflar, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak suretiyle büroya itiraz gerçekleştirebilirler. Bu durumda arabulucu, ilgili dosyayı sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere büroya teslim etmek durumundadır. Mahkeme herhangi bir harç ücreti almadan dosya üzerinden yapacağı inceleme ile yetkili büroyu kesin karara bağladıktan sonra dosyayı iade eder. Yeni arabuluculuk bürosu başvuruyu 1 hafta içinde yapması gerekir. Aksi halde önceki arabulucu yeniden görevlendirilmektedir.

İşçi ile işveren alanında uzman arabulucunun gözetiminde belirlenen yerde müzakere toplantılarına katılarak aralarındaki uyuşmazlığın çözümü için gerekli tartışmaları ve taleplerini kendi iradeleri ile ortaya koyabilmektedir. Arabuluculuk yoluna başvuruda bulunan işçi ve işverenler, görüşmelere bizzat kendileri ya da vekalet verdikleri avukatları aracılığı ile katılabilirler. Ayrıca işçi ile işveren arasında yaşanan uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelere katılabilme hakkına sahip olmaktadır.

İşe İade Davasında Arabuluculuk Faaliyeti Sonrası

Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda tarafların işe başlatılmasına yönelik işçi ile işveren arasında uzlaşmaya varılması durumunda işe başlatma tarihi, ücret ve diğer hakların parasal miktarını ve işçinin işe başlatılmaması durumunda alacağı tazminat miktarını belirlemek zorunlu olmaktadır. Bu yüzden taraflar görüşmelere katılanlar aksi kararlaştırılmadıkça gizlilik esaslarına uymak durumunda ve kanunun belirlediği şartlara uygun hareket etmek durumundadır.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN