İş Hukuku Arabulucu Avukat Arama

İş Hukuku Arabulucu Avukat Arama

İş Hukuku Arabulucu Avukat Arama

Hukuk sistemimizde özellikle son yıllarda giderek artan popülerliği ile öne çıkan arabuluculuk faaliyetleri, iş hukuku kapsamında görülen davalarda kanun gereği zorunlu hale getirilmiştir. Avrupa’da ve Amerika’da 40 yılı aşkın bir süredir kullanılan arabuluculuk hizmeti, ülkemizde 2012 yılında Resmi Gazete’de yayımlandıktan tam bir yıl sonra Haziran 2013’te resmen yürürlüğe girmiştir.

Arabuluculuk faaliyetlerinde, iki veya daha fazla kişinin aralarında yaşadıkları herhangi bir konu hakkındaki uyuşmazlığın çözümünde tarafsız ve bağımsız bir hakemin gözetimine başvurulması söz konusudur. Adalet Bakanlığı’nın Arabuluculuk Sicili‘ne kayıtlı olan uzman arabulucunun gözetiminde gerçekleştirilen bu müzakerelerde taraflara hiçbir şekilde baskı veya müdahalede bulunmadan karşılıklı uzlaşma yoluna gidilmektedir. Taraflar kendi iradeleri ile isteklerini öne sürerek dava yoluna göre çok daha kısa bir sürede uzlaşmaya varabilmektedir. Bu sayede uzun ve masraflı bir sürece sahip olan mahkeme yolundan ziyade çok daha ekonomik ve yalnızca birkaç hafta içinde sonuçlanabilen müzakereler ile hukuki ihtilaf çözüme kavuşturulabilmektedir. Bu yüzden arabuluculuk faaliyetleri son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek popüler bir hale gelmektedir.

Arabuluculuk Uzlaşmasının Mahkeme İlamı Niteliği

Arabuluculuk faaliyetleri sonucunda eğer taraflar kendi aralarında karşılıklı bir şekilde uzlaşmaya varırlarsa, uzman arabulucunun öncülüğünde taraflar arabuluculuk anlaşma belgesi imzalamaktadır. Bu belgenin sulh hukuk mahkemesinde onaylanması, söz konusu anlaşma metninin artık mahkeme ilamı niteliği taşıdığı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla herhangi bir konu hakkında meydana gelen uyuşmazlığın uzman arabulucunun hakemliğinde karşılıklı müzakere edilerek sonuca bağlanmasından sonra bu konunun bir daha mahkemelerde dava konusu olması mümkün değildir. Eğer arabuluculuk faaliyetiyle anlaşmaya vardırılmış bir konu mahkemeye taşınmak istendiğinde bu talep usulen reddedilmektedir.

İş Hukukunda Arabuluculuk

1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan kanun gereğince ülkemizde hukuk sisteminde ihtiyari arabuluculuk olarak devam eden iş hukuku davalarında arabuluculuğa gitme yöntemi, artık mahkemede dava açma şartı olarak öne sürülmektedir. Bir başka deyişle, işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine aykırılık gerekçesiyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünde taraflar dava açmadan önce zorunlu olarak arabuluculuk faaliyetlerine gitmek durumundadır. Aksi halde iş mahkemesinde açılan herhangi bir iş davasının, daha önce arabuluculuk faaliyetleri ile müzakere edilip tartışılmadığının tespit edilmesi halinde bu dava gerekçe yokluğu nedeniyle usulen reddedilmektedir.

Söz konusu tarihten itibaren iş hukuku zorunlu arabuluculuk faaliyetleri kapsamına alınmıştır. Bu sebeple işçi ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde ilk olarak alanında uzman arabulucu avukatın desteğine başvurmak taraflar açısından mecburidir. İş mahkemelerinde açılan davaların genellikle işçi tarafından işverenin aleyhinde açıldığı göz önünde bulundurulduğunda, işvereninden herhangi bir konu hakkında şikayetçi olan işçi, iş mahkemesine dava başvurusunda bulunmadan önce işvereni ile şikayetçi olduğu konuyu müzakere etmek adına arabuluculuk faaliyetlerine başvurması şarttır.

İş Hukuku Arabuluculuk Avukatı

Arabuluculuk Kanunu kapsamına bakıldığında, bu tür faaliyetlerde hakemlik yapacak olan kişilerin hukuk fakültesi mezunu olup en az 5 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları ve Adalet Bakanlığı tarafından açılan kurslara katılım gösterdikten sonra bakanlıkça düzenlenen yazılı ve uygulamalı sınavlardan da başarılı sonuç almaları gerekmektedir. Dolayısıyla iş hukuku arabulucu avukat arama işlemini yapmak isteyen kişilerin ilk olarak iş hukuku alanında deneyimli ve arabuluculuk sınavlarını başarılı bir şekilde vererek bakanlığın Arabuluculuk Sicili’ne kayıtlı olan avukatlardan olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

Mesleki deneyime sahip olan arabulucu avukatlar, işçi ile işveren arasında meydana gelen ücret alacağı, işe iade ve benzeri davaya konu olan meselelerin sağlıklı bir ortamda müzakere edilmesini sağlamaktadır.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN