Hakkımızda

Arabuluculuk Merkezi Hakkımızda – İlkay Arabuluculuk Merkezi, İlkay Hukuk Bürosu kapsamında arabuluculuk faaliyetlerinin gerektirdiği uzmanlık ve profesyonel hizmeti sunmak amacıyla kurulmuştur.

Avukat İlkay UYAR KABA tarafından 2006 yılında kurulan hukuk büromuz, meslekte geride bıraktığı on üç başarılı yılın ardından edinmiş olduğu tecrübe ve birikimleri, arabuluculuk faaliyetlerinde de profesyonel bir biçimde uygulamaya devam etmektedir.

Ankara’da kurulan İlkay Arabuluculuk Merkezi’nde görev yapan arabulucularımız, geçmişten günümüze özel hukuk alanlarında Genel Anlamda Arabuluculuk faaliyetlerini başarılı bir şekilde yürütmelerinin ardından Uzman Arabuluculuk hizmetlerinde de uyuşmazlık yaşayan taraflara etkili, pratik ve yaratıcı çözümler sunmaktadır. Bu bağlamda son yıllarda hukuk sistemimizde giderek talep gören, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk faaliyetleri hakkında detaylı bilgileri paylaşmak gereği duymaktayız.

İlkay Arabuluculuk Faaliyetleri Nelerdir?

Hukuk sistemimizde 6325 sayılı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ile varlığını sürdüren arabuluculuk faaliyetleri, kökleri çok eskiye dayanan bir sistem olmasına rağmen yapılan düzenlemeler neticesinde resmiyet kazanarak hukuki zemine oturtulmasıyla güncel haline kavuşmuştur.

Temel anlamda arabuluculuk faaliyetlerini tanımlamak gerekirse, herhangi bir özel hukuk alanında yaşanan uyuşmazlıkların, tarafların karşılıklı iletişime geçerek müzakere etmeleri ve ortak bir paydada buluşarak üzerinde anlaşma sağladıkları, dolayısıyla bu sayede de söz konusu uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu alternatif bir sistem olarak nitelendirilmektedir.

Arabuluculuk faaliyetleri sayesinde bireysel veya geniş kapsamlı yaşanan uyuşmazlıkların kolaylıkla ortadan kaldırabilmesi mümkündür. Nitekim müzakereler esnasında kontrol ve sonuca ilişkin karar tamamen tarafların kendi özgür iradelerine bırakılmaktadır.

Bu noktada arabulucunun görevi sadece uygun iletişim ortamı kurduktan sonra tarafların anlaşmalarına ve sorunlarına yaratıcı çözümler üreterek hakemlik yapmasıdır.

İlkay Arabuluculuk Merkezi Ankara

İlkay Arabuluculuk Merkezi, herhangi bir özel hukuk konusunda ihtilaf yaşayan tarafların en iyi şekilde kendilerini ifade edebilecek ve uyuşmazlıklarına dair çözümler üretebilecek hem fiziki hem de uygun tartışma ortamı şartlarının sağlandığı özel bir merkezdir.

Bu alanda tarafların kullanımına sunulan geniş, ferah ve konforlu toplantı salonları ile arabuluculuk müzakerelerinin uygun koşullar altında gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Öte yandan İlkay Arabuluculuk Merkezi bünyesinde görev yapan uzman arabulucu ekibimiz özel hukuk konularında gerekli görülen tüm profesyonel hizmeti başarıyla yerine getirmektedir. Bu noktada arabuluculuk hizmetlerimiz arasında;

  • Ticari uyuşmazlıklar
  • Aile Hukuku uyuşmazlıkları (nişanlanma, mal rejimleri, evlat edinme, vesayet, yasal danışmanlık, iştirak ve yardım nafakası)
  • İş Hukuku uyuşmazlıkları (ücrete dair alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade davası)
  • Tüketici uyuşmazlıkları

gibi özel hukuk alanlarında profesyonel çözümler üretmekteyiz.