Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk Ücreti Taraflar, aralarında bu ücret ve masraflardan hangi tarafın hangi oranda sorumlu olacağını da kararlaştırabilirler. Ancak taraflar böyle bir karara varmamışlarsa; Arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı Tarafından belirlenmiş olan ve arabuluculuk sürecinin sona erdiği tarihteki Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir.

Arabulucuya Ne Kadar Ücret Ödenir?

Arabuluculuk faaliyetlerine başvuru ücretleri belirlendi. 2019 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği’nin kamuoyuna duyurulmasıyla birlikte arabulucu olarak görev yapan uzman kişilerin, söz konusu faaliyetlerden alacağı ücret de netleşmiş oldu. Bu noktada arabulucuya ödenecek olan ücrete dair tarifeler, konusu para olan veya para olmayan uyuşmazlıklara göre farklılık göstermektedir.

İlgili kanunda yapılan düzenlemeler neticesinde 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla İş Hukuku kapsamında görülen hemen hemen bütün uyuşmazlıklarda, tarafların İş Mahkemeleri’ne başvuruda bulunmadan önce arabuluculuk faaliyetlerine yönelmesi şartı resmen yürürlüğe girmişti. Buna göre bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi ve işveren arasında gündeme gelen alacak ve tazminatlara ilişkin davalar başta olmak üzere işe iade davası gibi hukuki taleplerde arabulucuya başvurma şartı bulunmaktaydı.

Bu noktadan sonra bir yılı aşkın bir sürede sayısız İş Hukuk uyuşmazlığı arabulucu uzmanların hakemliği nezdinde çözüme ulaştırılmış olsa da bu konuya ilişkin toplum genelinde hala birtakım problemlerin olduğu görülmektedir. Özellikle arabuluculuk ücreti üzerinde yapılan internet araştırmaları göstermektedir ki konuya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi olmasına rağmen, bu konuyla ilgili olarak yeterli bilgilere sahip kişi sayısı da mevcut durumda az olması sebebiyle dikkat çekmektedir. Bu bağlamda arabulucuya ödenecek olan ücret hakkında bilinmesi gereken detaylı bilgileri şöyle sıralamak mümkündür…

Arabuluculuk Ücretinin İlk 2 Saatini Adalet Bakanlığı Ödüyor

İş Hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlığın akabinde işçi ve işverenin zorunlu olarak arabulucuya başvurması durumunda, arabulucuya ödenmesi gereken ilk iki saatlik ücret, Adalet Bakanlığı’nın bütçesinden karşılanmaktadır. Bunun yanında söz konusu Tebliğ’de yer alan hükümlere göre, özel hukuk uyuşmazlıklarının tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan ve ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında uyuşmazlık yaşanması halinde ise “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” ve “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği” düzenlemelerinde yer alan tarife hükümleri uygulanmaktadır.

Bu kapsamda 2019 yılı arabuluculuk ücretlerinde, Tebliğ tarafından belirlenmiş olan asgari arabuluculuk ücreti tarifesinde açık bir şekilde duyurulan ücret tutarının altında bir arabuluculuk ücretine karar verilmesi mümkün olmamaktadır. Ancak taraflar ile arabulucu arasında, arabuluculuk faaliyetlerine yönelik yapılan sözleşmede tarifede bulunan asgari tutardan da düşük bir ücret belirlenmesi halinde, sözleşmenin ücrete ilişkin tüm maddeleri geçersiz kabul edilmektedir. Bu durumda yine asgari arabuluculuk ücreti tarifesi maddelerinde yer alan hükümler devreye girmektedir.

Taraflar Eşit Şekilde Ödemekle Yükümlü

Arabuluculuk ücreti, aksine herhangi bir durum söz konusu olmadığı süre boyunca arabuluculuk hizmetine dahil edilen taraflarca eşit bir şekilde ödenmektedir.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN