Arabuluculuk Merkezi

Ankara Arabuluculuk Merkezi ve Görevleri Nelerdir? Ankara Arabuluculuk Merkezi hizmetleri, arabuluculuk faaliyetlerinin İş Hukuku ve Ticaret Hukuku kapsamında görülen davalarda zorunlu olarak dava şartı haline getirilmesinin ardından yaşanan uyuşmazlıkların çözümündeki önemini daha da artırmıştır.

Arabuluculuk Merkezi

Bu noktada Ankara Arabuluculuk Merkezi bünyesinde görev yapan uzman arabulucular, gerekli eğitimlerini başarıyla tamamladıktan sonra hukuki ihtilaf yaşayan taraflara sundukları tarafız, bağımsız ve adil hizmet ile arabuluculuk faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bilindiği üzere arabulucu unvanı alarak arabuluculuk faaliyetlerinde görev yapmak isteyen kişilerin, öncelikle Hukuk Fakültesi mezunu olmaları, ardından meslekte en az beş yıllık kıdem sahibi olmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte söz konusu şartları sağladıktan sonra da Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın öncülüğünde pek çok özel ve resmi eğitim kurumuna açtırılan “Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi” alarak bu eğitimden başarıyla geçmiş olmaları, arabuluculuk faaliyetlerinde hizmetlerini gerçekleştirmeleri için gerekli görülmektedir.

Ankara Arabuluculuk Merkezi’nde arabulucu unvanıyla görev yapan tüm uzmanlar, derin bilgi ve deneyime sahip ve iletişim becerileri yüksek kişilerden oluşmaktadır.

Ankara Arabuluculuk Merkezi Hizmetleri ve Faaliyetleri

Çağdaş bir müzakere ortamında uzlaştırıcı, çözüm odaklı ve güvenilir bir hizmet sunan alanında uzman arabulucular, bu bağlamda edindikleri bilgi birikimleri ve deneyimlerini herhangi bir özel hukuk konusunda uyuşmazlığa düşen taraflara eşit bir şekilde sunmaktadır.

Ankara Arabuluculuk Merkezi bünyesinde arabuluculuk faaliyetleri ile görülen ihtilaflar;

  • İş Hukuku
  • Ticaret Hukuku
  • Fikri Mülkiyet Hukuku
  • Sözleşme Hukuku
  • Enerji Hukuku
  • Tazminat Hukuku
  • Şirketler Hukuku
  • Aile Hukuku

gibi alanlarda yaşanan uyuşmazlıklardan oluşmaktadır. Her ne kadar özel hukuk alanında 2013 yılından günümüze aktif olarak uyuşmazlıkların çözümünde alternatif bir yöntem olarak kullanılsa da ihtiyari arabuluculuk faaliyetlerinin yanında zorunlu arabuluculuk hizmetleri de gündeme gelmiştir.

Arabuluculuk Kanunu kapsamında yapılan düzenlemelerin ardından başta İş Hukuku olmak üzere Ticaret Hukuku konularında yaşanan uyuşmazlıklarda yetkili mahkemelere dava açılmadan önce tarafların arabulucu yoluna gitmesi zorunlu kılınmıştır.

Bu bağlamda uyuşmazlık yaşayan taraflar, zorunlu arabuluculuk faaliyetlerine başvuru yapmadan doğduran yetkili mahkemelere dava talebinde bulunduklarında söz konusu davalar yetkili mahkemece belirlenen dava şartlarına aykırı olduğu gerekçesiyle usulen reddedilmektedir.

Arabuluculuk Faaliyetleri Sonucunda Anlaşma Durumu

Herhangi bir özel hukuk alanında uyuşmazlık yaşayan tarafların, yine alanında uzman bir arabulucunun yardımıyla müzakere ederek anlaşmaya varmaları durumunda, yetkili arabulucu tarafından “Arabulucu Anlaşma Tutanağı” düzenlenmektedir.

Bu tutanak tarafların imzalamasının ardından resmi bir belge niteliği taşımaktadır ve tarafların söz konusu tutanakta belirlenen hükümlere uyma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Ankara Arabuluculuk Merkezi bünyesinde uyuşmazlık yaşayan taraflara verilen arabuluculuk hizmetlerinde, her biri alanında uzman ve gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamış arabulucu kişiler tarafından tarafız, bağımsız ve adil bir uygulama sunulmaktadır.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN