Arabulucuğun Faydaları

Arabuluculuk Faaliyetlerinin Taraflar Açısından Faydaları nelerdir?

Arabuluculuk faaliyetlerinin faydaları, bu hukuki uygulamaların son dönemde hukuk sistemimizdeki ağırlığının artmasında da önemli rol oynamaktadır. Nitekim herhangi bir özel hukuk konusunda ihtilaf durumuna düşen taraflara sağladığı faydalar bakımından arabuluculuk faaliyetleri her geçen gün daha çok bilinir, daha çok tercih edilir bir hal almaktadır. Bu bağlamda arabuluculuk faaliyetlerinin aralarında uyuşmazlık yaşayan taraflara sağladığı pek çok faydadan da açık bir şekilde bahsetmek gerekmektedir.

Arabuluculuk faaliyetleri gerek ihtiyari arabuluculuk, gerekse de zorunlu arabuluculuk olsun uyuşmazlık yaşayan kişilerin, alanında uzman bir arabulucu nezdinde bir araya gelerek, medeni koşullar çerçevesinde yaşadıkları uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak amacıyla müzakere etmelerini ifade etmektedir. Bu kapsamda arabulucu hakemliğinde yaşanılan hukuki ihtilafları çözüme kavuşturmak isteyen taraflara hiçbir suretle müdahale edilmez.

Taraflar tamamen kendi iradeleri ve özgür seçimleri ile anlaşmazlığın ortadan kalkmasına dair fikir alışverişinde bulunarak iletişime geçmektedir. Bu esnada arabulucunun görevi hukuki bir zeminde tarafların birbirleriyle sağlıklı iletişim kurmasına yöneliktir.

Bununla birlikte arabulucu olarak görev yapan uzman kişi, uyuşmazlığa yönelik çözüm önerisinde bulunabilmektedir. Ancak arabulucunun getirdiği çözüm önerilerini kabul etmek veya etmemek de yine tamamen tarafların özgür iradelerine kalmış bir durumdur.

Arabuluculuk Neden Faydalıdır

Arabuluculuk faaliyetlerini bu şekilde kısa bir biçimde özetlemenin ardından arabuluculuk uygulamalarının taraflara sunduğu faydalara da değinmek gerekmektedir. Zira arabuluculuk yoluna gidilmesiyle birlikte taraflar pek çok konuda kendilerine sunulan fırsatlardan da yararlanmış olmaktadır. Çünkü arabuluculuk yolunun normal şartlar altında mahkemelerde görülen davalara göre farklı konularda uyuşmazlık yaşayan taraflara sunduğu birtakım avantajlar bulunmaktadır. Arabuluculuk faydalarını listelemek gerekirse şu şekilde bir sıralamadan bahsetmek mümkün olmaktadır:

  • Arabuluculuk faaliyetleri ile müzakere edilen uyuşmazlıklar, yargısal çözümlere göre çok daha kısa sürede sonuçlandırılmaktadır. Bu sayede uzun süren mahkeme duruşmaları yerine arabuluculuk yoluna ilişkin çözümlerde, belirlenen tarihte iletişime geçen taraflar uyuşmazlığın ortadan kalkması için müzakere edebilmektedir.
  • Arabuluculuk faaliyetleri ile görülen hukuki uyuşmazlıklar, yargısal çözüm yoluna göre yani yetkili mahkemelerde dava açma durumuna göre çok daha az maliyetlidir.
  • Yargısal çözümlerde, karar verme yetkisi konuyu değerlendiren hakimde toplanırken, arabuluculuk faaliyetlerinde anlaşma belgesinin içeriği veya anlaşamama durumu tamamen tarafların kendi iradesindedir.
  • Arabuluculuk çözümlerinde uyuşmazlığın ortadan kalkması için her iki tarafın da ortak menfaati göz önünde bulundurulmaktadır. Dolayısıyla arabuluculuk faaliyetlerinde ortak iyi amaçlanmaktadır. Bunun aksine yargısal çözümlerde haklı veya haksız, suçlu veya suçsuz olarak bir ayrım yapılmaktadır.
  • Arabuluculuk faaliyetlerinde gizlilik esasken, mahkemede ise aleniyet esastır.
  • Mahkemede çözüm usulü esnek değildir. Ancak arabuluculuk faaliyetlerinde ortaya atılan çözümler tarafların iradelerinde olduğu için özel olarak esnetilebilmektedir.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN