Ankara Arabuluculuk

Ankara Arabulucu Avukat

Ankara Arabuluculuk Nedir Nasıl Başvuru Yapılır? Hukuk sistemimizde önemli bir yeri bulunan arabuluculuk, günümüzde uyuşmazlık yaşayan tarafların, barışçıl yollara başvurarak yaşadıkları ihtilaflara hızlı bir şekilde çözüm buldukları ve toplum genelinde yaygın olarak uygulanan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk uygulamalarında sistematik teknikler uygulanması, uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulurken hukuki usul ve esaslara da uyumlu bir hale getirilmesi konusunda önem teşkil etmektedir.

Bu noktada herhangi bir özel hukuk konusunda ihtilaf yaşayan kişiler bir araya getirilerek, yaşanan uyuşmazlığın giderilmesi adına uygun şartlar altında görüşmeler ve müzakerelerde bulunulmaktadır.

Dolayısıyla anlaşmazlık yaşayan tarafların bir araya getirilmesi, hukuka uygun şartlar altında müzakere edilmesi ve tarafların birbirini net bir şekilde anlamalarını sağlamak adına bu alanda hakemlik yapacak bir kişiye ihtiyaç duyulmaktadır.

Uyuşmazlık yaşayan kişilerin, yaşadıkları ihtilafların çözüme ulaştırılması için aralarındaki iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, bu alanda iletişim üzerine uzmanlığını tamamlamış, bununla birlikte taraflarca bağımsız ve adil olduğuna kanaat getirilmiş üçüncü bir kişi arabuluculuk görevini yerine getirmektedir.

Dolayısıyla söz konusu arabuluculuk faaliyetlerini yönlendiren ve hakemlik görevini ifa eden kişiye de arabulucu denmektedir.

Arabulucuların katılımıyla bir araya gelen uyuşmazlık yaşayan kişiler, sorunlarına hukuki zeminde çözüm ararken, ihtiyari veya zorunlu olarak yürütülen bu çalışmalar da arabuluculuk faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir.

Arabuluculuk Faaliyetleri Nasıl Gerçekleştirilir?

Herhangi bir özel hukuk konusunda aralarında uyuşmazlık çıkan kişiler, mahkemeye başvurarak dava açmak yerine, bu süreçten çok daha hızlı ve hukuki geçerliliği olan arabuluculuk faaliyetlerini tercih etmektedir.

Arabuluculuk görüşmeleri sayesinde, uyuşmazlığa düşen kişiler, birbirleri ile iletişim kurarak ve söz konusu iletişim de arabulucu görevini ifa eden uzman kişi tarafından pekiştirilerek, yaşanılan problemlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda söz konusu kişiler, arabulucu hizmeti ile birbirlerinin menfaatleri ile ortak yönlerini daha iyi anlama noktasında ortak paydaya gelmiş olurlar.

Arabuluculuk müzakereleri ile uyuşmazlıkların çözümünde, gerek sürecin işleyişinde gerekse de ortak olarak varılacak olan çözümün sonucunda uygulamaya egemen olan taraflar yine aralarında uyuşmazlık yaşayan kimselerdir.

Dolayısıyla hukuki problemin giderilmesi ve tarafların karşılıklı anlaşma yoluyla sorunların ortadan kaldırılması konusunda başrolünde yine arabuluculuk uygulamalarını tercih eden kişiler bulunmaktadır.

Bu bağlamda arabulucu olarak hakemlik yapan uzman kişi sadece, süreci yönlendirir ve kişilerin hukuki bir zeminde iletişim kurmalarında büyük rol oynar. Ancak tarafları ikna etme konusunda bir çaba içinde bulunmaz.

Arabuluculuk Faaliyetleri Ne Zaman Yapılır?

Uyuşmazlık yaşayan kişiler, isterlerse yaşadıkları ihtilafın çözümünde yetkili mahkemeye başvurmadan önce arabuluculuk hizmeti alabilirken, dilerlerse mahkeme kararının verilmesinden sonra da arabuluculuk faaliyetlerinden yararlanabilirler.

Ankara Arabuluculuk Başvuru

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde başvurulan yöntemlerden biri olan arabuluculuk, ülkemizde henüz tam anlaşılmamış olsa da olayları henüz mahkemeye taşımadan veya mahkeme devam ederken uzatmadan çözebilmenin yolunu açmaktadır.

Ankara arabuluculuk bürosu, zaman ve maliyet açısından hem davacının hem de davalının faydasını gözeten bir sistemdir. 

Ankara arabulucu araştırmasında karşımıza çıkacak kişiler; hukuk eğitimini tamamlamış ve 5 yıllık iş deneyimine sahip avukat, hakim, savcı, noter, hukuk müşaviri gibi mesleklere tabi bireylerin Arabuluculuk Daire Başkanlığı denetiminde eğitime tabi tutularak gerek görülen sınavları geçmesi sonunda hak kazanmış kişilerdir.

Taraflar arasındaki meselenin bireyleri ortak bir noktada buluşturarak ve her iki tarafından haklarını gözeterek çözülmesini sağlayan arabulucu avukat Ankara, tarafların iletişimini sağlayan bir köprü olmalıdır.

Arabuluculuk ücreti her iki tarafça anlaşmaya göre düzenlenerek ödenir.  Ücreti arabulucu belirler ve isterlerse taraflar kimin ödeyeceğini de belirleyebilirler.

Ankara arabulucu avukat; kamu yararı olmayan ve kişilerin kendi iradeleri ile karara varabilecekleri alacak, miras, nafaka, kira gibi konuların çözümünde sizlere yardımcı olacaktır.

ARABULUCUYA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

ARABULUCUYA SORU SOR

 

BİZE ULAŞIN